Hopa Trop is accepting new students

Hopa Trop is accepting new students.
Children aged 5-15 are invited to join us and explore the intriguing world of Bulgarian folk dancing, to sing traditional Bulgarian songs, discover Bulgaria’s rich cultural heritage, and revive centuries-old traditions.

Registration: September 11th, 3:00 pm, at “LaVida Dance Studio”.
Location: 13620 NE 20th St, Bellevue, WA 98005
For additional information please send an email to Dani Makedonska at vedalu@hotmail.com

Скъпи деца и родители, заповядайте при нас!
Записванията за новият танцов сезон на Хопа Троп, започнаха.
В Хопа Троп децата развивaт танцови и музикални умения, учат се да играят народни хора и пеят традиционни български песни. В Хопа Троп децата се запознават със словесното и битово творчество, етнографските области на България, традиционното, домашното, език и диалект, костюми, шевици, символи и цветове; запознават се с обичаи, традиции, приказки, пословици и поговорки. Децата на Хопа Троп, с желание влизат в залата, обичат да са заедно и да показват усвоеното на сцената.

Официално записване и попълване на документи на 11 септември от 15:00ч, във “LaVida Dance Studio”.
Място за записване:   13620 NE 20th St, Bellevue, WA 98005
За повече информация и предварително записване изпратете имеил на Дани Македонска at vedalu@hotmail.com