Folk Ensemble Hopa Trop welcomes new students

Explore the intriguing world of Bulgarian folk dancing!

New (Seventh!) dance season begins September 15th, 2019


  • Discover Bulgaria’s rich cultural heritage and revive centuries-old traditions.
  • Dance authentic and choreographed folk dances
  • Sing traditional Bulgarian songs

New dancers are welcome in all age groups! No previous dancing experience required!

To register:

For more information, contact Dani Makedonska at: HopaTropSeattle@gmail.com

Hoppatrop_banner_web1aPNG

Фолклорен ансамбъл Хопа Троп обявява прием за новия (седми!) танцов сезон 2019/2020

Отваряме врати на 15 септември!


При нас ще откриете магията на българския фолклор!

  • Танцуваме автентични хора и фолклорни танци с пленителни хореографии
  • Заучаваме и изпълняваме песни от всички фолклорни области
  • Запознаваме се и изучаваме българските традиции и обичаи, заедно с типичните за бита диалект, символи, шевици

Танцьори от всички възрасти са добре дошли! Предварителен опит или подготовка не са необходими!

Записване:


Like us at: https://www.facebook.com/Seattle.HopaTrop

Download Flyer – Hopa Trop New Students

Five years Hopa Trop Folk Ensemble


   Five exciting seasons are behind us! For five years we’ve been studying and performing the dances and traditions of our ancestors! And as a result
• 18 dances with unique choreography.
• 24 folk songs.
• Over 30 authentic line dances,
• 39 lessons in Bulgarian ethnography and folklore.
• Over 25 performances.
• A new ensemble for youth and adults which quickly became the audience’s favorite!
Thank you for your trust and support! You motivate us to be better in what we do, and we’ll keep bringing you even more joy presenting the beauty of the Bulgarian folklore.

Be happy and keep dancing!

And remember – new dancers are always welcome in Hopa Trop, any age groups! No previous dancing experience required!

   Пет сезона са вече зад гърба ни! Творихме, учихме, пресъздавахме танците и традициите на нашите деди!
Нашата равносметка:
– 18 танца с уникална хореография
– 24 фолклорни песни
– над 30 хора
– 39 урока по етнография и фолклор
– над 25 концерта
– нов ансамбъл за младежи и възрастни, който още с първото си участие стана любимец на публиката!
Благодарим ви за доверието, подкрепата, аплодисментите! Те ни дават стимул да продължаваме напред и да ви радваме все повече с красотата на българския фолклор.

Бъдете здрави и танцувайте до забрава!

И знайте, че винаги сте добре дошли в Хопа Троп! Приветстваме нови танцьори, без значение от възраст и умения. Предварителен опит или подготовка не са необходими!